ผลงานตัวอย่าง ติดฉากกั้นห้อง สีขาว หมู่บ้าน นครทอง ลิฟวิ่ง บางปู

7 February 2017 | ผลงานตัวอย่าง

สถานที่ : หมู่บ้าน นครทอง ลิฟวิ่ง แพรกษา-บางปู

ลูกค้าเลือกใช้ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีขาว เพื่อใช้งานสำหรับกั้นห้อง เพื่อแบ่งพื้นที่ห้องให้ดูเป็นสัดส่วน และช่วยแบ่งพื้นที่ให้เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานหนักจนเกินไปอีกด้วย อีกทั้งเมื่อหลังจากทำการติดตั้งฉากกั้นห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรยากาศภายในห้องก็ดูเป็นเรียบร้อย ไม่รกเกะกะจนเกินไป สามารถพับเก็บได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังง่ายต่อการดูแลรักษา

ผลงานตัวอย่าง ติดตั้งฉากกั้นห้อง สีขาว หมู่บ้านนครทอง ลิฟวิ่ง ย่านแพรกษา-บางปู

ผลงานตัวอย่าง ติดตั้งฉากกั้นห้อง สีขาว หมู่บ้านนครทอง ลิฟวิ่ง ย่านแพรกษา-บางปู

ผลงานตัวอย่าง ติดตั้งฉากกั้นห้อง สีขาว หมู่บ้านนครทอง ลิฟวิ่ง ย่านแพรกษา-บางปู

ผลงานตัวอย่าง ติดตั้งฉากกั้นห้อง สีขาว หมู่บ้านนครทอง ลิฟวิ่ง ย่านแพรกษา-บางปู

error: Thank you