ตัวอย่างจากร้าน ติดตั้งฉากกั้นห้อง บริษัท อี-เอ็มพาวเวอร์ จำกัด ลาดกระบัง

6 February 2017 | ผลงานตัวอย่าง

สถานที่ : บริษัท อี เอ็ม พาวเวอร์ จำกัด ย่านลาดกระบัง

ลูกค้าเลือกใช้ ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีขาว เพื่อช่วยแบ่งพื้นที่ภายในห้องให้ดูเป็นสัดส่วน และช่วยประหยัดการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้อย่างดีเยี่ยม ลดความเสี่ยงการทำงานของเครื่องปรับอากาศที่หนักเกินไป อีกทั้งยังมีความสวยงาม เรียบ ไม่เกะกะ ดูแล้วสบายตา ด้วยความ เรียบสวย ของสีฉากกั้นห้อง และการเก็บฉากกั้นห้องที่เป็นระเบียบ ไม่ใช้พื้นที่เยอะจนเกินไปได้อีกด้วย

ตัวอย่างผลงาน ที่บริษัท อีเอ็ม พาวเวอร์ จำกัด ที่ลูกค้าเลือกใช้ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีขาว

ตัวอย่างผลงาน ที่บริษัท อีเอ็ม พาวเวอร์ จำกัด ที่ลูกค้าเลือกใช้ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีขาว

 

error: Thank you