ผลงานตัวอย่างติดฉากกั้นห้อง พีวีซี สีน้ำตาล ตำบลท้ายบ้าน สมุทรปราการ

1 March 2017 | ผลงานตัวอย่าง

สถานที่ติดตั้ง : ตำบลท้ายบ้าน จังหวัด สมุทรปราการ

บริเวณภายในบ้านของลูกค้า ซึ่งมีพื้นที่ช่องว่างระหว่างห้อง ที่ลูกค้าไม่ได้ติดประตูกั้นไว้ ดังนั้นลูกค้าจึงเลือกใช้ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีน้ำตาล เพื่อช่วยกั้นระหว่างห้อง และช่วยสร้างพื้นที่ส่วนตัวให้ดูเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น อีกทั้ง บริเวณที่ติดตั้งฉากกั้นห้องนั้น ไม่ทำให้พื้นที่ภายในบ้านของลูกค้าเกะกะ เพราะด้วยฉากกั้นห้องนี้ มีลักษณะที่โดดเด่น คือ ไม่กินพื้นที่มากเกินไป อีกทั้งยังสามารถพับเก็บได้อย่างง่ายดายอีกด้วย ดังนั้นนอกจากประโยชน์ตรงนี้แล้ว ลูกค้ายังช่วยประหยัดการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้อย่างดี ไม่ทำให้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านของคุณทำงานหนักจนเกินไปอีกด้วย

ผลงานติดตั้งฉากกั้นห้อง สีน้ำตาล ที่ตำบลท้ายบ้าน สมุทรปราการ

ลักษณะของรางฉากกั้นห้อง สีน้ำตาล

ผลงานติดตั้งฉากกั้นห้อง สีน้ำตาล ที่ตำบลท้ายบ้าน สมุทรปราการ

ผลงานติดตั้งฉากกั้นห้อง สีน้ำตาล ที่ตำบลท้ายบ้าน สมุทรปราการ

error: Thank you