ผลงานติดฉากกั้นห้องพีวีซีแบบทึบ สีครีม หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์​ ศรีด่าน22

14 March 2017 | ผลงานตัวอย่าง

สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ ซอยศรีด่าน 22 สมุทรปราการ

บริเวณภายในบ้านลูกค้า เลือกใช้ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ ลายไม้ สีครีม เพื่อใช้สำหรับกั้นพื้นที่ของห้อง ให้สามารถแบ่งได้อย่างเป็นสัดส่วนมากขึ้น หลังจากติดตั้งเสร็จจะเห็นได้ว่า พื้นที่ของห้องเริ่มดูเป็นสัดส่วน และดูน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ผลงานติดตั้งฉากกั้นห้องพีวีซีแบบทึบ สีครีม ที่หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ ศรีด่าน ซอย 22 ย่านศรีนครินทร์

ผลงานติดตั้งฉากกั้นห้องพีวีซีแบบทึบ สีครีม ที่หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ ศรีด่าน ซอย 22 ย่านศรีนครินทร์

ผลงานติดตั้งฉากกั้นห้องพีวีซีแบบทึบ สีครีม ที่หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ ศรีด่าน ซอย 22 ย่านศรีนครินทร์

ผลงานติดตั้งฉากกั้นห้องพีวีซีแบบทึบ สีครีม ที่หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ ศรีด่าน ซอย 22 ย่านศรีนครินทร์

ผลงานติดตั้งฉากกั้นห้องพีวีซีแบบทึบ สีครีม ที่หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ ศรีด่าน ซอย 22 ย่านศรีนครินทร์

ผลงานติดตั้งฉากกั้นห้องพีวีซีแบบทึบ สีครีม ที่หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ ศรีด่าน ซอย 22 ย่านศรีนครินทร์

ผลงานติดตั้งฉากกั้นห้องพีวีซีแบบทึบ สีครีม ที่หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ ศรีด่าน ซอย 22 ย่านศรีนครินทร์

error: Thank you