ผลงานติดฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ ย่านเทพารักษ์

21 July 2018 | ผลงานตัวอย่าง

สถานที่ติดตั้ง : เทพารักษ์ สมุทรปราการ

ผลงานติดตั้งฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีขาว ลูกค้าเลือกใช้กั้นพื้นที่ระหว่างห้อง เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว ระหว่างใช้เวลาพักผ่อนภายในบ้าน เพื่อไม่ต้องก่ีให้บุคคลภายนอกรบกวน ในเวลาที่คุณพักผ่อน

ผลงานติดฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีขาว

ผลงานติดฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีขาว พร้อมติดตั้งรางดัดโค้ง

ผลงานติดฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีขาว

ผลงานติดฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีขาว

ผลงานติดฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีขาว

error: Thank you