ผลงานติดฉากกั้นห้อง หมู่บ้านบุรีรมย์ ถนนเลียบคลอง 2

15 February 2017 | ผลงานตัวอย่าง

สถานที่ : หมู่บ้านบุรีรมย์ (ซาฟารี) ถนนเลียบคลอง 2

บริเวณชั้น 1 ของตัวบ้าน ลูกค้าเลือกฉากกั้นห้อง แบบญี่ปุ่น ลายไม้ สีครีม กระจกใสลูกค้าเลือก ลายเมเปิล เพื่อช่วยกั้นห้องงระหว่างห้องรับแขก กับ ห้องอาหาร เพื่อช่วยเพิ่มบรรยากาศความเป็นส่วนตัว และช่วยแบ่งสัดส่วนภายในบ้านได้อย่างดีเยี่ยม เพราะนอกจากจะแบ่งพื้นที่แล้ว กลิ่นอาหารก็ไม่สามารถเข้ามารบกวนบริเวณของห้องรับแขกได้ และอีกมุมขวาอีกด้าน ลูกค้าใช้เป็นฉากกั้นห้องแบบทึบ ลายไม้ สีครีม เพื่อใช้กั้นระหว่างห้องรับแขกกับทางขึ้นบันได เพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวอีกมุม ช่วยปกปิดสำหรับไม่ต้องการให้บุคคลภายนอกมองเห็น และอีกประโยชน์หนึ่งคือ ช่วยประหยัดการของเครื่องปรับอากาศได้อย่างดี

ตัวอย่างห้องรับแขก หมู่บ้านบุรีรมย์ ย่านถนนเลียบคลอง2 ติดตั้งฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น และฉากกั้นห้องแบบทึบ ลายไม้ สีครีม

ตัวอย่างผลงาน หมู่บ้านบุรีรมย์ ย่านถนนเลียบคลอง2 ติดตั้งฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น ลายไม้ สีครีม กระจกใสลายเมเปิล

ตัวอย่างผลงาน หมู่บ้านบุรีรมย์ ย่านถนนเลียบคลอง2 ติดตั้งฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น  ลายไม้ สีครีม กระจกใสลายเมเปิล

ตัวอย่างผลงานกั้นห้องระหว่างบันไดกับห้องรับแขก หมู่บ้านบุรีรมย์ ย่านถนนเลียบคลอง2 ติดตั้งฉากกั้นห้องแบบทึบ ลายไม้ สีครีม

error: Thank you