ผลงานติดฉากกั้นห้อง แบบญี่ปุ่น โทนสีเทา ซอยแสงชัย สมุทรปราการ

29 March 2017 | ผลงานตัวอย่าง

สถานที่ติดตั้ง : ซอยแสงชัย สมุทรปราการ

บริเวณภายในบ้านของลูกค้า โดยลูกค้าต้องการแบ่งพื้นที่ภายในบ้าน สำหรับไว้ใช้เพื่อแบ่งพื้นที่ให้ดูเป็นสัดส่วน สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า เพราะด้วยขนาดพื้นที่บริเวณภายในนั้นค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควร ดังนั้น การช่วยแบ่งพื้นที่ของห้องเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวระหว่างที่คุณกำลังพักผ่อน หรือกำลังทำงานภายในบ้านของคุณ โดยที่ไม่มีใครเข้ามารบกวนคุณได้ และอีกทั้งยังช่วยประหยัดการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้อย่างดี ไม่ทำให้เครื่องปรับอากาสภายในบ้านของคุณทำงานหนักจนเกินกำลัง

ผลงานตัวอย่างติดตั้งฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น ลวดลายไม้ สีเทา ภายในซอยแสงชัย สมุทรปราการ

ผลงานตัวอย่างติดตั้งฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น ลวดลายไม้ สีเทา ภายในซอยแสงชัย สมุทรปราการ

ผลงานตัวอย่างติดตั้งฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น ลวดลายไม้ สีเทา ภายในซอยแสงชัย สมุทรปราการ

ผลงานตัวอย่างติดตั้งฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น ลวดลายไม้ สีเทา ภายในซอยแสงชัย สมุทรปราการ

ผลงานตัวอย่างติดตั้งฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น ลวดลายไม้ สีเทา ภายในซอยแสงชัย สมุทรปราการ

error: Thank you