Tags : ติด ฉากกั้นห้อง ร้าน สปา

เปลี่ยนบรรยากาศภายในห้องสปา ด้วยฉากกั้นห้อง

1 February 2017

การเปิดร้านนวดสปาเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นสถานที่ช่วยบำบัดความคลายเครียด เหนื่อยล้าจากการทำงานของคนในเมือง ซึ่งการได้นวดผ่อนคลายนั้นถือเป็นการเติมพลังให้ร่างกายให้รู้สึกสดชื่น  ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ในปัจจุบันร้านสปาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีมากมายให้เลือกใช้อย่างทั่วถึง เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นการสร้างโอกาส สร้างมูลค่าทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น   ทั้งนี้การเปิดร้านสปาจำเป็นอย่างมากที่ต้องอาศัยการตกแต่งให้ สวยงามและน่าเชื้อเชิญให้ลูกค้าสนใจและเข้าไปใช้บริการ และต้องเน้นการตกแต่งร้านให้เงียบสงบ และมีความผ่อนคลาย ดังนั้นการควบคุมแสงสว่างจะต้องคุมให้เหมาะสม แสงที่สลัวลงจะทำให้คนได้รู้สึกถึงความผ่อนคลายมากขึ้น เช่นเดียวกับการควบคุมอุณหภูมิที่ต้องคุมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมไม่เย็นหรือร้อนจนเกินไป  ซึ่งข้อดี คือ ช่วยให้ลูกค้าที่มาใช้บริการนวดสปามีความผ่อนคลายมากขึ้นนั้นเอง ส่วนใหญ่ร้านสปาจะเปิดตามห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานหรือตามอาคารพาณิชย์ทั่วไป ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้การกั้นห้องเป็นส่วนใหญ่ เพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าที่มาใช้บริการ ดังนั้นหากจะให้เลือกวิธีการกั้นห้องแบบถาวรไปเลยก็จะทำให้ห้องนั้นดูทึบเกินไป เพราะโดยปกติห้องของสปาก็จะมีแค่แสงไฟสลัวอยู่แล้ว หากจะกั้นห้องแบบถาวรก็จะยิ่งทำให้ห้องดูทึบยิ่งไปใหญ่ ดังนั้นร้านสปาจำเป็นที่จะต้องเลือกวิธีการกั้นห้องแบบผนังเบาเป็นหลัก และเลือกใช้ฉากกั้นห้องนวดสปา เพื่อให้ห้องแบ่งเป็นสัดส่วน รวมไปถึงแบ่งบริเวณต่างๆภายในร้าน

Read More
error: Thank you